บริษัท/หน่วยงานสมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ / หน่วยงาน / บริษัท

   
สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง
วิธีการลงทะเบียน => กรอกข้อมูล => ยืนยันข้อมูลทางอีเมล์ =>ใ้ช้งานระบบได้ทันที
เพิ่มประกาศได้ไม่จำกัดโดยไ่ม่มีค่าใช้จ่าย "ฟรี"
มีระบบจัดการแผนที่ให้ 2 แบบ คือ แผนที่รูปภาพ และ แผนที่โดย Google Map อำนวยความสะดวก
นัดสัมภาษณ์งานง่าย ๆ เพียงแค่คลิก
ใช้งานระบบกระดานสนทนาเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกอื่น ๆ ได้ฟรี
     
**อีเมล์ / E-mail ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ  
**รหัสผ่าน  
**ยืนยันรหัสผ่าน  
**ยืนยันภาพ  
**ชื่อหน่วยงานหรือบริษัท  
**ลักษณะธุรกิจ  
**ที่อยู่  
**อำเภอ  
**ภาค  
**จังหวัด  
**รหัสไปรษณีย์  
**โทรศัพท์  
แฟ็กซ์  
เว็บไซต์  
**เงื่อนไขการใช้งาน   ข้าพเจ้าได้ทำการอ่าน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ แล้วและตกลงยอมรับเงื่อนไขนี้
   
     
     

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่